1 కలియుగము - సాధన 20 09 2013, Chennai

14/10/2013
1 155 013 दृश्य

टिप्पणियाँ
 • Antha eswarecha 🙏

  Suresh BoyinaSuresh Boyina4 घंटे पहले
 • Antha eswarecha 🙏

  Suresh BoyinaSuresh Boyina4 घंटे पहले
 • Antha eswarecha 🙏

  Suresh BoyinaSuresh Boyina4 घंटे पहले
 • 🙏🙏🙏

  Jerupati YadgiriJerupati Yadgiri13 घंटे पहले
 • 2:08:00 important

  Funny YunnfFunny Yunnf20 दिन पहले
 • 1:41:00 important

  Funny YunnfFunny Yunnf20 दिन पहले
  • Swtkgojgstwokkslotwpl0tqq1wgktggggglgtgggltgltggtlggggggglgtlggtgtgggglg5ktglg5lgtglgggggggtggtlgggtlgl5ggggglgl5ggl5glggg5ggggggggggtggltlgtgktggggltgggggglgtggggtllg5ggggggggggglggltggggggggggggggggggggggglg5gltggggggtggggggglggggggggggglggggggl

   Ramurthi BoniRamurthi Boni20 दिन पहले
 • 1:32:00

  Funny YunnfFunny Yunnf20 दिन पहले
 • 1:11:07

  Funny YunnfFunny Yunnf20 दिन पहले
 • 1:10:00

  Funny YunnfFunny Yunnf20 दिन पहले
 • 🙏

  Manjunatha ReddyManjunatha Reddy21 दिन पहले
 • No

  mahendra kumarmahendra kumar23 दिन पहले
 • Om 🕉 Sree GurubyoNama:

  Anilkumar KommanapallyAnilkumar Kommanapally29 दिन पहले
 • Thank you vedulus 1992 for your chaganti gari vedios , you are sharing great knowledge to people through your INworlds channel.

  kumar kkumar kमहीने पहले
 • Om guruvugariki padabivandanalu

  B. srilathaB. srilathaमहीने पहले
 • 8

  chavitla bheemannachavitla bheemannaमहीने पहले
 • Vi

  Amarendra KrishnaAmarendra Krishnaमहीने पहले
 • 🙏🙏🙏. Guru Garu

  RP. VideosRP. Videosमहीने पहले
 • inworlds.info/plus/ttffsqxiZq-7ysw/v-iy..3:2 supr

  harish goudharish goudमहीने पहले
 • Sk my village channel ni subscribe cheyanidi friends you tube channel subscribe cheyanidi

  SK MY VILLAGE CHANNELSK MY VILLAGE CHANNELमहीने पहले
 • Nii Bondaaa

  battula narsimlubattula narsimluमहीने पहले
  • Have some decency when you post in public.. Is this how your parents raised you?

   vedulas1992vedulas1992महीने पहले
 • 🙏

  Easwar VadigiEaswar Vadigiमहीने पहले
 • 🙏Jai Gurudev🙏 OM NAMAHA SHIVAYA. THANK YOU

  PARABRAHMA SATYANARAYANAPARABRAHMA SATYANARAYANAमहीने पहले
  • ❤️7 huu❤️ huu hii u❤️ huuhuu 7huuhuu huu❤️uh7 huu🙏7u huu huu h huu77uuu🙄 huu

   Vislavath DigamberVislavath Digamberमहीने पहले
 • Karkotakudu Dhamayanthi Nala maha Raju Ruthuparnudu 1:44:00

  sailaja reddysailaja reddyमहीने पहले
  • u

   Chanti AcharyaChanti Acharyaमहीने पहले
 • Karkhotakudu Nala Maharaja damayanthi

  Lalitha VijayaLalitha Vijayaमहीने पहले
  • Ruthu parnudu

   Lalitha VijayaLalitha Vijayaमहीने पहले
 • Guru gareki padabe vadanalu 🙏🙏🙏🙏🙏🌹🌹🌹🌹

  Vanaja VanajaVanaja Vanajaमहीने पहले
 • inworlds.info/plus/qpa8mniHi5y9k9w/v-iy

  Radhe ShyamRadhe Shyamमहीने पहले
 • Etuvanti mahaanu bhavulu manaki dorakatamu mana adrustamu mahaabhagyamu🙏🏻🙏🏻🙏🏻

  Sarada IsukapalliSarada Isukapalliमहीने पहले
  • 1 1

   Prasad BommisettyPrasad Bommisettyमहीने पहले
  • 1

   Prasad BommisettyPrasad Bommisettyमहीने पहले
  • 1

   Prasad BommisettyPrasad Bommisettyमहीने पहले
  • 1

   Prasad BommisettyPrasad Bommisettyमहीने पहले
  • 1 1

   Prasad BommisettyPrasad Bommisettyमहीने पहले
 • జన్మ ధన్యం అయింది

  Kumar JoijodeKumar Joijodeमहीने पहले
 • Pujaney Prmad Pripurna Viny Purvaka Neyma Abvandna Sri Guruseva Namo

  Dasari KistaiahDasari Kistaiahमहीने पहले
 • Km?ml.mlml.ll.m mm jñ JJ jñ ink jjjjjjj NJ nj JJ JJ JJ NJ jjjjj jjjjjjj jjj JJ non jjjj jjjjjjj JJ JJ JJ j JJ jjjjjjnnnj jjjjjjj JJ JJkk km Ann nnnnnnn mm mm. N mm nnn mm nn mm n mm nn mm. Nnn mm mm mm mm mm mm mm mm n mm mm nnn mm n. N no no n mm nnn mm mm m mm mm m mm nn n mm nnn in mmmnm mm mm mm n nn mm nn mm nnn mm mm n n nn. Nn nnn mm mm nnnmnnn nnn mm mm n mm nnn nnnnmnn mm mnm mn mm nnn mm mnnnn mm mm an k ononomm mm k. K kk k k. Ok o kkk k k m ko mm mo ok kk. p k ok mm k k. K k k k k k k l k nk k k k k kkk ko o. Mo p mm kkk mpk. Mom k onk pk. K kk k k k k k k ko m p mo m mm p kon mmm k k k kk pnpk mmnl pk mok km. O mpmoo mmom. Ook kk mm no pk m nk kk ko pnk kk k ko k pk mm ko ko mp kkk pmo n k k mm kpm on p mm k ol km mo p kk pp k kp Ltd k no m m m m m k k m m m mm m m m m m m m k m m mm mmm m mm m mm m m m m m mm m m m m m mm m m m m m m m m m m m mm m m m m m mm m m m m m m m mm k m m m m m m m mm m m m m m m m k m m m mm m m m m m m m m m m m m m m m m m mm . Jjjj jjjjjjnnnj nñññ nnn ñnññ nnn ñnññk mmmnm mm mm nnnmnnn knkkkkkn kk kk n mm mm n mm mm k mm kkk mm nnnmnnn kk mm k kk kkk mm kkkk mm mm mm k mm n nn k mm kkkk kk k jjjjjjnnnj nñññ nnnmnnn kk n kk kkkkkkk mm mm k mm kkkk mm k mm k mm knkkkkkn kk mm kk kkkkkkk k knkkkkkn kk mm mm k mm k mm kkkkk mm k mm kkk JJkk kkkkkkkkk nnnmnnn ñ nnnmnnn ññññññ no ññññnñ non ññññññnñññnñññ in ññnnñ nnnmnnn ñññññnñññnnñññññññnn.jniiiiñiñiiiñiñiijñiiniñiñ iinñknknkni JJ JJ JJ JJ JJ JJ jkj JJ j jjjjjjnnnj bbbbbbbbbbbbb nnnmnnn ñññññññññnññnnññ nnn ñññ nnn ññññññññññññññ nnn nnn ñññnñññn ñññn.k nnnmnnn knkkkkkn nn nñññ NJ nj JJ jjjjjjnnnj j JJ JJ j NJ nj JJ j JJ nj JJ jjjjjjnnnj j JJ njknjjkjnn JJ jjjjjjnnnj njjnnnjjnj jjjjjjj j nn jnk NJ j JJ jjjjj JJ j NJ j JJ nj n JJ j nn jj jjjjjjnnnj kjnkjk jjj JJ nj nn jj jjj JJ j JJ JJ JJ JJ JJk JJ nj nkjkjjjj JJ JJ JJ JJ JJ JJk JJ jjknjkjj j n jjjjjjj non jjjj nn jjj kk JJ j JJ j njjnnnjjnj jjjjjj jjj JJ jj nn Jjjj JJ k JJ j JJ JJ JJ j njjnnnjjnj jjj JJ jjjjj JJ k JJ JJk JJ k JJ JJ j kk JJk kk j JJ nj nk nkjkjjjj j JJ j kk jj kk j k nkjkjjjj Jjjj JJ kjjjk nkjkjjjj kk JJ JJ JJ jjjjj kk kk JJ JJk JJ jj jjj nj kk JJ jjjjjjj JJ JJ k nkjkjjjj jkjkjj JJ JJ jj JJ k JJ j jjjjjjnnnj kk JJ k kk k JJ j JJ jjjk kk j JJ jj JJ kk jjj JJ JJ jj kk JJ jkkjj JJ kk kk jk JJ jjj JJ jjj JJ JJ JJ JJ jjkk kk JJ JJ jj kk JJ jjj JJ jjjk JJ kk k jjk nkjkjjjj JJ jkj JJ kjjjkk ok kk kk kk JJ k JJ kkkkkkkkk nk j JJ JJ jkj JJ jj JJ JJ j JJ k JJ kk jjj JJ kkj JJ kjjjkk jjj j nkjkjjjj j JJ kjjjkk jjj nkjkjjjj kkk JJ jjjjj k JJ j JJkk kkkkkk kk j jjjjjjnnnj jjjjjjjjjjjjjjjj JJ jjjjjjj JJ JJ jjjjj nj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj JJ jjjjjjjjjjjjJjjj in jjjjjjjjjjjjkjjjjjjjjjjjjjkjjjjJjjjjj kk j JJ jjjjj kk jjjjjj in jj nj jjj JJ jjjjjjkjjjjjjjjjjjjjjjjJjjj in Jjjj kk jjjjjj kk jjjjjjjj JJ jjjjjjjjj ok jjjjjjkjjjjjjjjjjjjjjjjJjjj j jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ok Jjjj jjjjjjjjjjjjjjjjj JJ jjjjjjjjkj kk jjjjjjkjjjjjjjjjjjjjj kk jjj nj jjj JJ jjjjjjkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj kk jjjjjjjjjjjjjjj in jjjjj kk jjjjjj kk kk kkk kk jjj kk jj ink jjjjjjjjjjjj kk jjjkj kk jjj kk jjjjjjjjjjjj in jjjjkjjjjjjj JJ jjjj jjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjj JJ jjjjj JJ jjjjjjjjjjjjjj JJ jjjjjjjjjjj in jjjjjjjjjjjjjj jjjjj jjjjjjj kk jjjjjjjjjjjjjkjjjjjjjkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj JJ jkjjjjjjjjjjj kk jjjjjjjjjjjkjjjjjkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjkjjjjjjjjjkkjjjkjjjjjjjjjjjkjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjnnnj jjjjjjjjjjjjjjjj j jjjjjjnnnj j jjjjjjnnnj jjjjjjjjjjjjjjjj jjjjj j jjjjjjnnnj nj jj jjjjjjnnnj jjjjjjjjjjjjjjjj jjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjj JJ j JJkk jjjjjj in j jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjj jjjjjjj j jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jj jjjjj jjjjjjjjj JJ jjj JJk jjjjj jjjjjjj jjjjj jjjjjjj JJ jjj JJk Jjjj jjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjj jjjjjjj JJ j JJ jjjjj jjjjjjjj nj jjjjjjjjjjjjjjj JJ jjjjjjjjjjjj in jjjjjjjjj kk jjjjjjj jjjjj jjjjjjjjjk ok mmomo mm p mkmoo m ko onno mm mo no mm mm m mm oookkjk kk JJ kkkkkkk JJkk mm

  Bolisetty VenkateswaraoBolisetty Venkateswaraoमहीने पहले
 • Pranamams Guruji...

  kodurisrkodurisrमहीने पहले
 • Dhanyavadaalu guwgariki Hari om

  HariGopal SwamyHariGopal Swamyमहीने पहले
 • Enough for RamMandir🕉️.Start Donating to Hindu social worksers✍️ who are fighting for us in courts.🙏 - - pullareddy Amar Rahe. Jihadi ☪️Jasunmaadi ✝️Bharatdesh 🇮🇳ki barbadi 💔

  vnnaiduvnnaiduमहीने पहले
 • inworlds.info/plus/lKvdtaJnan3Hmq4/v-iy

  KING KORPKING KORP2 महीने पहले
 • X dd

  Zubair QureshiZubair Qureshi2 महीने पहले
 • 🙏🙏🙏🙏👌

  stylish bunnystylish bunny2 महीने पहले
 • Uhh nm

  lucky boy Ylucky boy Y2 महीने पहले
 • . .

  Srinu UngaralaSrinu Ungarala2 महीने पहले
 • Your words works like medicine for my hurted heart guruji.

  POONIPARTHI SESHAMRAJUPOONIPARTHI SESHAMRAJU2 महीने पहले
  • Sir 9573093237@yblviza232323 is 9573093237@yblviza232323 9

   VIZA BRAHMA REDDYVIZA BRAHMA REDDY2 महीने पहले
 • Guruvu garu Mee padalaku ma sastanga namaskaramulu🙏🙏🙏🙏🙏🙏💐💐🌹🌹💐💐🙏🙏🙏👍👍👍

  chinta ashachinta asha2 महीने पहले
  • Pp

   kura vivekkura vivek2 महीने पहले
  • Pp

   kura vivekkura vivek2 महीने पहले
 • Chala adbhuthamaina visayalu

  Vinod KumarVinod Kumar2 महीने पहले
 • చిలక వెంకటరమణ టీటీడీ shilpi

  Venkat ramanaVenkat ramana2 महीने पहले
 • 🙏🙏🙏🙏🙏

  Murali KrishnaMurali Krishna2 महीने पहले
 • 🙏🙏🙏🙏 Please help indu from Andhra Pradesh CM. Destroying Hindu temple s playing with Hindu manobavalu. 🙏🙏🙏🙏🙏 inworlds.info/plus/ttSxrKSAo3rW2qo/v-iy

  Biss YadavBiss Yadav2 महीने पहले
 • .

  kommu krishnaraokommu krishnarao2 महीने पहले
 • 👨‍👩‍👦‍👦👩‍👧👨‍👦👫👩‍👧👸🤱👩‍🎓💐🌹🏃‍♂️🇮🇳🏃‍♂️🇮🇳🏃‍♂️🇮🇳👍💐🌹🇮🇳

  Satya NarayanaSatya Narayana2 महीने पहले
 • 🙏💐🌹🏃‍♂️🇮🇳

  Satya NarayanaSatya Narayana2 महीने पहले
 • 👏👏👏🙏🙏🙏🙏🙏

  Srinivas ReddySrinivas Reddy2 महीने पहले
  • Xd,

   Shankar RaviShankar Ravi2 महीने पहले
  • D, x ddxzdx,dxdd xx xd,dd,d, xxdxxxx xxddxxdxxd d,d

   Shankar RaviShankar Ravi2 महीने पहले
  • Ddxxdd, xxdxxxx dd,ddxzdd,zdzdd,xx dx dddddzzxzdxdzd,xz dx xz d,zd,xd, xx dzd,zxddxzddd,ddx,z Dr d,zddxd,xd,d,d,xd,d,d, dxxd xx xddxdd,xxdxz,dzfd,d,xd,d,xdxdzd, dx d,xddd,xd,dddzxd,xdxdxzdd, xx dd, d xx dx ddzdddi xxdxxxx d,xxdxdxdxd,zd,d, xxdxxxx ddzdxd,dz zd x xx zxdxdz xd,d,xxd,dd,fd,dzdddzzzdz,xdd,xd

   Shankar RaviShankar Ravi2 महीने पहले
  • ,x dddzddd d,xd,zxxxxxx,zx

   Shankar RaviShankar Ravi2 महीने पहले
  • D

   Shankar RaviShankar Ravi2 महीने पहले
 • Na gurugaru 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  Srinu K0duriSrinu K0duri2 महीने पहले
 • Chaganti koteswaragariki na🙏🏻🙏🏻

  janaki ramsjanaki rams2 महीने पहले
 • Chabagunadi

  janaki ramsjanaki rams2 महीने पहले
 • MI valley ani matters telusukuntunamu guruvugaru MI upanyasalu vintun tejivithani yentha jagrathaga upayoginchukovalo Ardhamavuthunadhi

  Manasa ManuManasa Manu2 महीने पहले
 • Mahadbhutham

  Swan AstroSwan Astro2 महीने पहले
 • inworlds.info/plus/k5vStXhgm5fauKo/v-iy

  Radhe ShyamRadhe Shyam2 महीने पहले
 • Thank You 🙏🙏🙏

  Venkat Reddy YerravallyVenkat Reddy Yerravally2 महीने पहले
 • inworlds.info/plus/s8HHwqmVfXu62Nw/v-iy🙏🙏🙏

  Venkat Reddy YerravallyVenkat Reddy Yerravally2 महीने पहले
 • inworlds.info/plus/s8HHwqmVfXu62Nw/v-iy

  Venkat Reddy YerravallyVenkat Reddy Yerravally2 महीने पहले
 • inworlds.info/plus/k5vStXhgm5fauKo/v-iy

  Radhe ShyamRadhe Shyam2 महीने पहले
 • ll ll ll l ll lol ll ll lo ll l ll l ll ll l ll ll ll l l l ll l ll o ll l ll ll ll ll ll ll ll ll l ll ll ll o lllllllll ó ll ll ll lo ll ll ll l ll lól ll lo ll ll l ll l ll ll l ll l ll ll ll llml ll l l ll LL ll mlllllll ll llll ll ll olo ll ll ll ll lllll ll lll llllllolllll ll l ll ll ll ll ll ll olll lll ll ll l ll lll ll l llmll ll ll olll ol ll ll mo ll lmllllllllll mlllllll llll llll ll lmll ol mlllllll llll l l llll ll llllllllllll ll ll llllllllllll ll lllllolm llllllllllllmlllllll ll lolmll mlllm mo ll llmll ll llmllllolllllllollml ll lml ll mlllllollll ll ll o ll ll l ll ll ll ll mlll ll llolllllllllllol ll lll ll llll ll ll llll ll ll ll llllmllmlmllllmlmllllllllllllmlllllo ll ll ll ll ll lllllmmlmllllmllllllllol ollll ll lml ll m mm ll l ll llmlllmlllllllllllllmllllllllmlml ll lml ll l l llmlmlllmllmllmlmlmlllllmlllmlllll ll ll lllmll mlmlllmllmlllmll. lol ll llll ll mllll ll llllmlllllllllloolmmllllm. omlllllmlllllllml ll lmllllllllllll ll llmlmllmlmllllll ll lllll ll lolllllmllllllmlmllllllllllll ll lomlllomlmlmllmlmllmlll. moolmllmlllmlmolmolllmlmlllllllllll ll ll lomlllmlllmlmlmlolmm ll llml ll mllmmlmmlmmllm mo llllmlllm lomlmlllmllllmlm ll lllllomlmllmlmmlllmlmmlmlmlmllmlmllmmlmllll ll ll llmmlmlmllllllmll ll ll mmllmlllllmllmlllmllmlmlllmllmlmlmllllmlm mlllllll lmlmlmllllm ll llmllmlllmllmlllmllllmlmmllmllmlmlmllllmllmlllmlmlllmlmllmlmllmm mo lm mmlmlll mm mmllm m mo olmllllmlmlmml ll mllml lllmlllllm mo mlmmlmlllmlmlllmllllmlmollmlolmlml ll mlmllmmll ll mllmlmlll mll ll lmlllmlmllm mll ll llllm. l ll l ll lmlllmll ll mmmlmlmlll llll ll llomllmlm llollllmlllllllmlmlmllmlllllml. lomlmlllmlllmllollmlllllmllmllmlll ll llmlllllllmlmlmlllllmllllmlllmlmmllllmlmlmlml ll mlmll ml ll mlmllml ll lmllllmllml ll lmlmlmllmlmlmllllllllmllmlmlllmllolllollm ll mo lmllmmmmllmm mm lmlmlmllmlm ll lllmllllllllmlmlmlmllllmml ll llmlmll lllmlmlllmlllml.mlmmllllmlmll.lmllmllmllmlmlml ll llllllll ll mlllllm ll mlmllmllm mlmlllllmllmllml mmlmllmllmlmml ll l. lllmllllllmlmllmmlllllllmlmllmlll ll mlmlmllllmlmml ll lmllmlmmlll ll mlmmm ll ll l ll mlml ll lmllmllllmlmllllmlllmlmlllml mlllml lomlmlmllmlmmllmll lllmlmlllmlm mmlmlmll lmlml mmll llmll ll lmlmllml ll lllml lmll ll lmlm mo lmlmlmlmlmlllml ll lmllmmllmllllmlmlmlmllml lmlmmlmlll lllml mo lmllmm lllmlmllll omlmllmllmlmlmllm mm mm l ll mlmlmllml mmmmmmlll lllml ll lllllmllmmlllllllml mllmlmmlm llllllmlmlmllmlmmmllmmlmllmllllmlmlllmlmmlllmlm mo mlmllmll mlmllll mllllmlllllmllmlmlmllmlllmlmollmlmlmlmmlmlmlmllmlmmmlmllmllmmlmlmlmllmlllmlllml l l mllllmlmllm mm mm mll ll mll ll lmlmlmlllmlmmlmlmmlmmlmlmlml ll lmlmlm mmllm mm mll ll oml llll ll mlml ll lmllmm mo mm mm lml ll lmlmlmlmlmllmlmlmmlml ll m mm lmlm. mmmlml ll mmlllmlmllmlm lmmll ll llmml mlmlllml lmmlmmlmlmlllmlmllmlmmllllmlmlmllm mm llmll ll ll mmlmlmlm. lmlllmlllllo ll lmlmlmll mmlmmlmlmlmmlllmm ll l mo mlmlmmllmmlmlmmm mlllllll l ll lllm mllmllmlmlmm mm lllml lllmlmlllllmlmmllmml. lmlmllmllmllmlllmmmllmlmmll lmlmlmlmlmmlmmlml mlmlmlllmllmlllm mm l ll ll lllmllmllmlmllmlllm ll mllmllmllmllll ll ml ll lmmmlmll llmll ll. lmmmlmmllmlmlmlllmlmllllmlll ll l ll l. ll ll mlmlmlmllmlm lmlmlmmlmlmlmlmlmmmmlmmlmlmlmlmmllmlmmlmmllmlmlmmlolllllllomlmlll. lmlmllllmmlmlmmmmlmmlml ll ll lllmllmlmmmlmlmlmlmlllmlmllmlmmlmmmlmllmlllllmll ll mllllmllmlllllmmllmlll ll mlllmlmmllmllmllmlmlllmmll ll mmlllmllm mo mlmlmlmlmlml ll llllllolllml ll mllm mlllllll lmmmll ll ll mlmllmlmllmlmlm. lmlll mmllmmlmmmmlmmmlmmmlmlm mm lml ll m mo mmmm mm mlmmlmllmlmlmlllmlmmlmmlmlmlmlmlllmlmmlmlmmlmlmmmm ll llmlm mm mmmomlll ll ll lllml ll mmlllmll ll l ll momlmlm. mmlmmmmomlmlmolmmllommlmm m lm mllmm mm lm m mm lmllmllmlmlmllmmlmllllmmllll ll mmlmlmlmmlmmlmmomlm mm. lmlmmlmll m lm llmlmmmlmmlmlm mm mm mm. mmlmlm mm mlmlmmmlmmmlm mlmmmlmllmlllmlmlmmmlmlll mlm llmmlmlmlmmlmlmlmllllmlmmmlmmlmmmmmmm mm mmmlmmlmmlmlmlmllmmlm lml lmmllmllommlmllmllml ll m mm mlmlmlmlmlm. l. mlmlmommmm mm mmmmlmmm mm mlmmlmlmmmmmm mm mmmllmllmllll ll lmllmmlm.ommmlmmlmmmm mm m mm mlm mm mm mm lmm mlmlmmmmm. lmlmmlmlmom lmlmmmlm lmmmlllmmm mm llmlmmmml ll lllmmml lm. mmm l like mmmmlmml lm lmmm. mm lm mlmmmlmmlmmmllmlml lm llm lmlmlm mm lm mm lmlmmlmmlm. lmlmlmmmm lmmmlmmmlmmmmm mm mlmmlmmm mlmmmmlm mm mllmmlmmlllmmmlm mm lmlm mo lmlmlmmlmlmlm mllmlmlm mlmlmlmmmlmmlmmmmmmlmlm ll mmlmlmml mlmlm lmlmlmmlomlllmomllmlm mm mm llmlm mm mm mm mmlmmmmmmlmlmmmmmlm mm mmm mmm mmmmlmmmllmmm mo mmmlmlmlmmlmmlmmmoml lm lmmmlmlmlmmlmlmlmlmlmmlmmmlm mm llm mlmlmomlmmlmmmmmmmmlmmmmmlmlmlmmlmmmmllml. lmlml lm mmm ll lmmmllmmmlmmlm mm lmll lmmmmm mm lmlmlmmlmmmmlmlmmmlmmlmllmmmmlml.lmmmlmlm ml lmlm mm kmmlllmmllmmlmlmmmlmmmmmmmmmlmlmmmmmlmlmlmmmmlmmmmlm ml ll ommlmmlmmlm ml ll llmlml mlmmlmlml ll mlmmmlmlmlmmlmmllmmlmmmmmlm mm momlmmmmm mm lmmlmmmmlmommm mlmmm mm mlmlmlmmlmmlmlmllmll ll om lmllmmolmmlml ml mmlmmmlm mm mmmlmlmlml. mm mmllmmmmmmlmlmlmmlmmmmlm mm lmlmmmmm mm mlmmllomlm mlmmlmlllmlomllmmllmllmomlmlmmlmmlmmllmmmmlmm. lmlmmmlmlmmmm. mlmlmmlmllm mm m mm lmmmllllml ll lmmmmlmlmmlmlmlm mm m mm lmlmlmmmmlmmmmm lmmllmmllm mm mmmmmmmm mm mmmlmmlmml mm mlmlmol m. llllmlm mmmmllml mmmlmmmmmmlmmlmlmmmlmlmmmlmlmmmlm mm mmmllmlmllmlmllllmlml. lmlmmmlmlmlmmllm mm mmlmm mlmmlmlmmm mmlmlmmmmm lm mm m mm ml mm mm mm m mm ml mlmlmlml lmlmll mm lmllmlm mlmmm mm m mm mlmm mmlmm mm mm mmlml mlmmlmm mm mm mm km mm m mo ml ll lmlmllmlmlmlmllmllm lmmmlmmmm mlmmmlml mmmmmlm. mmo llm lmmlllmml.ml lm lmmlmlmmlmlo mlll ll mllmlmmmlmlmlmo ll mlmlmm loml kmlmllmlmlmlmllmmllml ml ll let lml ll lmlmlmllmlm ll mmlm mllml ml mlomll mlmlmlmmlmlllmlmlmkllmllmmlmlllmlllmm ml mm llmlml ll m ll ml ll mll llm lmollml lml ll mm lmlmmmmllm lm l mm m mlml ml mlllllll ll ll mllmllml ll lml ll ll ml mlomm mllm mm ll lll ll mlmlmm mm lmlmllmmo ll mlmmm ml ll mml m mm kk l ml mm ll ll lmm mll mmlml lmm llmmlllml mm mklmlmmlmkmllmml ll mmlmml ml mm mm l ll ll ll lmm lm lm. l ll mm l ll mm ml mlmlmlmlmlmmllmmlmmm ml lm mm lmlmm mmmlm mm m lm lmlml ll mlm mm ml mmll llmll l ll om m mm llml mmlmmlm mm mlmlmml oml ll mlmlmmllmmmlmmmmmlm mm mml lm m mm mm mo mo lmm lmm l my mind m mm l ml mmmlml ll mlmm mm m mm ll m ll ll mm mm ll m mm mm km ml mm mm mm m mm lmll ml mm llmlmmmml ll kmlm mm mmlm mm lmlmmmlmlmm mmommmmlm l ll mmlml ll m mo m ll mm lm l ll ml ll mll m mm. mlmlmmmmlmml mmmmmmmo llmmm m mm mm mm mm mmlmllm mm ll ll lmommm mm mm mm mm lmm mmm lm mm ml mm ml. mm mm mm mm mm mkm ll mmllm ll m ll m lm mlmlm mm l ll lm lmmm llmlmmm mm mml mlllllll lllmlllllm mo ml mmmlml lm mmlmlmml m mm kml m llmlml mlmlm mm lm mm m mm mm m mm mom mm m mm lmmmmmmlm. mm ll mmml lm ll mm mm mm ml mm lllm m m lm l mm ml ll mm mm mmm mmm mmlmm mm lmm mll llm mmmllmm mmlmm mm mm mm mm mm ll ml ml llmmm mmm m mm mm ml mlm lmm mmm mmm ml ll ml mm mm ml k mm ml llmmm l lm mm mmml m km lmm mll m lmm mmll mmmmlmml m mm l mm lmm mmll ll m mmmmllml ml m mm k mmm mmm mll ml kkk ll lm lk m mm m mm lm ll lm llmlm mm l lmmllmmllm llmll m mlml llm mm lmll mlml mkk kkk kk kkk kkk kkk kk kkk kk kkk kk m lmm mkmlmkk know k ll ll m kkk kk kkk kkk kk kkk k kkk kkk kkk mm kk kk kkk kk k ll k ok kk m m kk kk ok kk kk ok k ok k ml km mmlmlll kk kk kkk kk kkk m mo kkk kk kk ok kkk kk kk kkk kk kkk kk kkk kkk kk km mmlmlll kk k kkk kk kk kk mkm kkk m km kkk m km kk mkk kkk m mm kk kk kkk kk mkm kk mk k ml mkm kk mkk kk m kkk kk k kkk kk mkmm mmlmm ok m mm mmmmm kk kk k kkk mm kk k kkk kk km kkk kkk mm kk m mo kkk mm kk kk kk kk m mm kk k kkk kk kk mk m kk km kkk kk kk kmk kk mk m mm m mm kk kmk m kk m mo kkk kk m kk mk m kk k kkk mm kk mm mm k kkk mm kk k kkk m kk k mm kk mm m mlml kk mm km kk mk m mm mkkmmmkkmm ml kn mk kk m mm ml m mo kk mknkmm mmmk mm kk kk mk mmomm m mlml kkk kk kk mkk mm kk k kkk m kkm kk kkk kk m mm mm mmmmmm mm mm k kkk m kk mmmk mm mm kk m kk m km km kk k mm k kkk kk kk mmkm kk m mm mm kk mk km mm ml m mo km mm mm k mmm mmm kk m my mm mm km mm mmk k mm mmm m my m my mmkm mm m kk m my kk mmk mm m m km mmmm mkk k ml kk m kk kmmmm my mk k kmk mm mm mmk kk mm ml mmm mmm knm mmmkmk kk m m k kmkmmkmnmmmkmkmm mm mm

  subrahmanyam deevisubrahmanyam deevi2 महीने पहले
 • 🙏🙏🙏🙏

  karthik sangepukarthik sangepu2 महीने पहले
 • ఇది తెలుసుకోవలసిన విషయం. బాగుంది.

  Aidulla Narasimha ReddyAidulla Narasimha Reddy2 महीने पहले
 • 🙏🙏🙏🙏🙏

  Gowrinaidu RouthuGowrinaidu Routhu2 महीने पहले
 • O

  Saleem shaikSaleem shaik2 महीने पहले
 • Manchi Puranam Thatha

  RP. VideosRP. Videos2 महीने पहले
 • dabbulu ...ha...ha.ha meeku like kaada?

  Ameerbasha PattanAmeerbasha Pattan2 महीने पहले
  • @Saradamba thatiparthi thanks

   Ameerbasha PattanAmeerbasha Pattan2 महीने पहले
  • Àppppploooool

   Saradamba thatiparthiSaradamba thatiparthi2 महीने पहले
 • 4f, CBN tdcz.

  Padmavathi KoppisettyPadmavathi Koppisetty2 महीने पहले
 • Namashkaram guruvugaru🙏

  Sunny gaming Sunny gamingSunny gaming Sunny gaming2 महीने पहले
 • . , In Ii.

  Srinu UngaralaSrinu Ungarala2 महीने पहले
 • Paadhabhi vandanam

  Vara PrasadVara Prasad2 महीने पहले
 • Namaskar am guruvu garu

  Vara PrasadVara Prasad2 महीने पहले
 • 🙏🙏🙏

  Venkat VelaganaVenkat Velagana2 महीने पहले
  • No ల్పోు6ఎప్no UC in7gg

   shanmukha kaliprasadshanmukha kaliprasad2 महीने पहले
  • 🌄🔱⚜️

   Venkat VelaganaVenkat Velagana2 महीने पहले
 • 🚩🔱జై శ్రీ రామ్🔱🚩 🙏గురువు గారికి పాదాభివందనం🙏 💛💐ధన్యవాదాలు💐💛

  Raju KumarRaju Kumar2 महीने पहले
 • Ù

  Dhanamjaya KonathalaDhanamjaya Konathala2 महीने पहले
 • I858

  Vijaya SinghVijaya Singh2 महीने पहले
 • 🙏🙏👏🙏

  dayanand shettydayanand shetty2 महीने पहले
 • M

  VijayaLakshmi AdurthyVijayaLakshmi Adurthy2 महीने पहले
 • Meeru cheppina vinadam anni 202 one lo jarugutunnai

  Subhashini KattaSubhashini Katta2 महीने पहले
 • Guruvugariki dnyavadalu

  S RamanaiduS Ramanaidu2 महीने पहले
 • E video upload chesina variki paadaabhivandanaalu

  Manjula BejawadaManjula Bejawada2 महीने पहले
  • @Mahi Pothamsitty sorry I can't be personal. If it's u sooooooo thankfull and sooooooooo greatfull to u.

   Manjula BejawadaManjula Bejawada2 महीने पहले
  • @Mahi Pothamsitty is it u uploaded this video?

   Manjula BejawadaManjula Bejawada2 महीने पहले
 • super guruji

  Goulla AjayGoulla Ajay3 महीने पहले
 • Gurudhevobhava

  Naveen RoyalNaveen Royal3 महीने पहले
 • 😍💐🌹🌞⭐🇮🇳 I love the vo do

  Satish KumarSatish Kumar3 महीने पहले
 • Hare Krishna

  Bhaskar ReddyBhaskar Reddy3 महीने पहले
 • Nenu chudanu thelusu konu kani .....vallu villu unnaru adhe sorry nuvvi cheppedhi adhi....... Vakkati nachindi dhaivam nama smarana nenu nammu Thanu thank you me seva avasaram kshaminchandi.

  Govind GGovind G3 महीने पहले
  • Pe p0p l0ppl0 lol p0pppp0ooll l0lp

   Rajendra PrasadRajendra Prasadमहीने पहले
 • Ayya chaganti education chaduvu unnavallaka leka what ever ......

  Govind GGovind G3 महीने पहले
 • Swamy mimmalni kalavalanukuntuna

  C. MunendraC. Munendra3 महीने पहले
  • inworlds.info/plus/srG406JdbY6q3bY/v-iy

   truth is Love indiatruth is Love india2 महीने पहले
 • విష్ణురూపాయ నమశ్శివాయ

  Suribabu ThiranmSuribabu Thiranm3 महीने पहले
 • 9866236183 కాలి యుగం-సాదన విషయం గురించి శ్రీ శ్రీ శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు చెప్పిన ప్రవచనం చాలా గొప్ప గా ఉన్నది కనుక వారికి పాదాభివందనం చేస్తున్నాను

  Jalla JanakiramuluJalla Janakiramulu3 महीने पहले
 • Jai bolo ganesh maharaj ki jai jai matadi❤❤ ❤🙏🙏

  Sai SharanSai Sharan3 महीने पहले
 • Super every one should listen and apply in Life🙏

  Aruna BsAruna Bs3 महीने पहले
 • chala chala thanks guru ji

  Easwarrao BandiEaswarrao Bandi3 महीने पहले
 • om namo narayana naya namh

  Easwarrao BandiEaswarrao Bandi3 महीने पहले
 • om namh sivayya

  Easwarrao BandiEaswarrao Bandi3 महीने पहले
 • Guruvu gari padamuluku namskarm 🙏

  Ramesh ParitalaRamesh Paritala3 महीने पहले
 • Hare Krishna 🌹🙏 Hare Rama 🌹🙏

  Ramesh ParitalaRamesh Paritala3 महीने पहले
 • Wonderful

  pothacamuri kumarpothacamuri kumar3 महीने पहले
 • Oreey enni comment chusthunnanu nuvvu naku enduku Cal cheyaledu

  Mallikarjuna ReddyMallikarjuna Reddy3 महीने पहले
 • భారత జాతి కోసం అమృత తుల్యమైన ఈ ప్రసంగం వినండి, ఆచరించండి.

  sagi chiranjeevisagi chiranjeevi3 महीने पहले
 • 🙏🙏🙏🙏🙏

  POORNIMA ENTERPRISESPOORNIMA ENTERPRISES3 महीने पहले
 • 0

  Thota BangaraiahThota Bangaraiah3 महीने पहले
INworlds